Informace od profesionálů

MENU

  

OTOK

  

SVRAB

  

RAKOVINA

  

NEMOCI JAZYKA

  

Absces

 


Aktualizováno:

Zdraví

Abscesy jsou onemocněním, které řada lidí podceňuje a neuvědomuje si, co tato hlíza může v některých případech napáchat na jejich zdraví.

Co je to absces

Pro onemocnění zvané absces se používá také starší termín hlíza. Pro některé typy abscesů se užívá označení furunkl, případně karbunkl, v obou případech se jedná o kožní onemocnění.

Absces (často nesprávně vyslovovaný jako „abces“) označuje lékařský pojem pro dutinu plnou hnisu, která v lidském těle vzniká v důsledku některého zánětlivého onemocnění. Toto hnisavé onemocnění může postihnout jakýkoliv orgán či část lidského těla. U pacienta se projevuje absces několika různými příznaky, nejčastěji ale nepříjemnou bolestí a otoky v okolí abscesu. Kterýkoliv z abscesů je nutné léčit, protože by jinak mohl způsobit, že se hnis z této dutiny dostane do krve pacienta a způsobí v jeho těle sepsi. Pojem hnis označuje nažloutlou tekutinu, kterou tvoří bílé krvinky a bakterie živé i mrtvé, zároveň i odumřelé zbytky tkání. Pro hnis je typický také jeho zápach.

Absces v lidském těle vyvolávají bakterie, nejčastěji se jedná o stafylokoky, streptokoky, ale můžou ho způsobit také plísně, případně prvoci. Tyto bakterie proniknou do lidského těla a napadnou ho, v místě pak hubí buňky, které se tam nacházejí a ty vypouštějí cytokiny, které způsobují vznik zánětu. Organismus pak na místo zánětu posílá buňky, které se mají s bakteriemi vypořádat, hlavně se jedná o bílé krvinky, které mají bakterie pohltit. Právě velké množství bílých krvinek v místě zánětu zde vytváří dutinu, v níž se pak hromadí hnis. Tělo se obvykle snaží zabránit tomu, aby se zánět šířil dále, a tak kolem dutiny vytvoří granulační tkáň (= pyogenní membrána), která k zánětu pouští bílé krvinky, ale zároveň je již nepouští ven. Absces se zvětšuje tím, jak nasává tekutiny, zároveň vše, co je v dutině, se rozkládá, což vyvolává vznik hnisu. Pokud se absces dostane na povrch těla, může zde vytvořit hnisavou píštěl, kterou se pak hnis valí ven. Poté se dutina vyplní a na místě píštěle vznikne jizva.

Abscesy mohou postihnout každého, velmi vysoké riziko je ale u drogově závislých, protože u nich dochází k častému porušení kůže v důsledku vpichování drog, zároveň jsou obvykle na štíru s hygienou, která je základem prevence před abscesy a navíc mají drogově závislí sníženou obranyschopnost organismu. Z těchto důvodů se tedy abscesy objevují mnohokrát častěji u drogově závislých pacientů než u těch ostatních.

Pokud se tedy bakterie dostanou do lidského těla, vznikne na daném místě hnisavý zánět, který může vést ke vzniku abscesu. Absces se může časem sám zahojit, pokud je infekce v něm potlačena, tak se hnis vstřebá. Výjimečně se to stává u malých abscesů. V případě, že je absces pod kůží, může dojít k tomu, že se hnis dostane napovrch a dutina se tak vyprázdní. Poté se může absces vyhojit (není tomu ale tak vždy). V případě, že absces se nijak neléčí, může dojít k tomu, že se infekce rozšíří do okolních tkání, případně i do krve, což může vyvolat otravu krve, která pacienta ohrožuje na životě. Léčba obvykle spočívá v tom, že musí být absces chirurgicky odstraněn a pak doléčen antibiotiky. Samotná antibiotika by sice zabránila šíření abscesu, ale nevyléčila by ho.

Jak již bylo zmíněno, absces se může vytvořit kdekoliv na těle. Pokud je pod kůží, obvykle je časem okem viditelný, projevuje se jako boule, na níž je kůže červená a horká. Horší je situace, kdy je absces uvnitř těla, v takovém případě není absces na první pohled viditelný, ale také se projevuje bolestí a teplotami. Absces může měřit i několik centimetrů.

Často se abscesy objevují v okolí zubů, nebo na končetinách, kde tvoří tvrdou bouli. Mezi abscesy se řadí také ječné zrno, což je infekce v mazových žlázách očních řas. Tato infekce je bolestivá, ale nezanechává trvalé následky, léčba trvá zhruba deset dní.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Absces kůže = furunkl (karbunkl)

Furunkl a karbunkl se řadí k hnisavým onemocněním kůže a menších žlázek (vlasové, chlupové, potní, mazové atd.).

Příčiny

Toto onemocnění obvykle způsobují mikroby (stafylokoky, streptokoky). Mikroby se do kůže dostávají v případě, že je nějak poškozená, nebo je lidský organismus oslabený, a tak kožní bariéra není tak silná. Důležité také je, aby správně fungoval imunitní systém, pokud by nebyl v pořádku, mohlo by se stát, že by absces hrozil po každém poranění kůže, ať už by to byl sebemenší škrábanec. Obvykle se projevují tak, že na kůži vznikne hnisavý vřídek, který bývá na dotek bolestivý. Je důležité ho ale nepodceňovat, protože i tento miniaturní útvar může vyvolat celkové onemocnění organismu. Furunkl nejčastěji postihuje osoby, jejichž kvalita kůže je výrazně snížená, ať už kvůli nějakému onemocnění, nebo špatné hygieně. Mohou se také vyskytnout u osob trpících sníženou obranyschopností lidského těla v důsledku cukrovky, nádorových onemocnění, užívání léků atd.

Bakterie obvykle vnikne do vlasového (chlupového) míšku, nebo do mazové žlázky a způsobí tam zánět, který se projeví vznikem červeného uzlíku v okolí daného chloupku / vlasu. Tento uzlík je navíc bolestivý a teplejší na dotek. Zánět se obvykle začíná dále šířit a v jeho středu se tvoří hnis, který se projevuje tak, že na kůži dochází ke zbělení obsahu uzlíku. Uzlík se právě tvorbou tohoto hnisu neustále zvětšuje a zároveň se hnis stále přibližuje k povrchu kůže. V řadě případů nakonec praskne a hnis tak volně odtéká pryč z těla. K protržení kůže ale nemusí dojít vždy, někdy si tělo se zánětem poradí samo bez toho, aby byl furunkl protržený.

Člověk nemusí mít na těle jen jeden tento vřídek, u lidí trpících chronickými onemocněními se jich nachází více, pokud by došlo k tomu, že by jich bylo více na jednom místě (například na šíji) a postupně se furunkly slily v jeden bolestivý uzel, jedná se již o karbunkl.

Vzniku tohoto typu abscesu se dá zabránit dodržováním preventivních opatření:

  1. nosit čisté a volné oblečení,
  2. pravidelně se mýt,
  3. nedráždit a nezraňovat pokožku,
  4. při poranění kůže ránu vydezinfikovat,
  5. přijímat dostatek minerálů a vitamínů,
  6. při onemocnění respektovat pokyny lékaře.

Léčba

Není třeba běžet k lékaři okamžitě, jen co se na těle objeví jeden malý vřídek. Obvykle se lékařská pomoc má vyhledat v případě, že se vřídek zvětšuje, je velmi bolestivý, člověka obtěžuje při každodenních činnostech a nezabírají na něj žádné „babské rady“. Mezi ně patří přikládání teplého obkladu, který pomůže tomu, aby se hnis přiblížil vrcholu kůže a vznikla tak hnisavá čepička, hnis z ní se pak pomocí teplých obkladů provalí ven. Teplé obklady se doporučuje provádět čtyřikrát denně a měly by trvat zhruba půl hodiny. Za tu dobu by se mělo být dané místo stále teplé a nesmí vychladnout. V žádném případě by ale pacient neměl hnis z vřídku nijak vymačkávat, nebo vřídek propichovat. Hnis musí z těla odejít samovolně. Tyto způsoby by akorát do těla mohly zavést infekci.

Pacienti se v případě kožních abscesů obvykle obrací buď na dermatologa anebo na chirurga. Oba mohou pacientovi pomoci a obvykle zvolí stejný přístup, a tím je naříznutí vřídku a vypuštění hnisu ven. Jakmile je hnis venku, je třeba furunkl pořádně vydezinfikovat, aby se odstranila celá hnisavá tkáň a rána se mohla v pořádku zahojit. Součástí léčby jsou obvykle také antibiotika, která je třeba dobrat celá, aby se zabránilo tomu, aby se bakterie dostaly do krevního oběhu. Lékaři navíc nedoporučují pacientům, aby si sami odstranili obvaz a ránu vymývali. K tomu musí chodit na převazy, kde jejich zranění bude pod kontrolou odborníka. Sami si ránu mohou pacienti vymývat až se svolením lékaře.

U některých pacientů dochází k neustále recidivě, která může být způsobená sníženou obranyschopností. V takovém případě mohou pomoci antibiotika, je tedy nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Absces na ruce

Jedním z míst, kde se může absces objevit, jsou horní končetiny člověka. Tento typ abscesu nezasahuje žádný orgán, ale kůži a váčky v ní. Obvykle je tento absces viditelný na první pohled. Zpočátku se může projevovat jako mírné zarudnutí dané oblasti, postupně se pak ale zarudnutí zvětšuje a v jeho středu se tvoří hnisavý vrcholek.

Příčiny

Nejčastější příčinou abscesu na ruce jsou stafylokokové infekce. Zhruba u 30 % lidí stafylokok běžně přežívá, výrazně se neprojevuje a není potřeba ho nijak léčit. V dalších případech ale může způsobit infekci. Některé druhy stafylokoků totiž reagují ve chvílích, kdy je lidský organismus oslabený, například nemocí, v tu chvíli pak se na tuto nemoc naváží a mohou využít i drobného poranění kůže na ruce a dané místo napadnout. Oslabené tělo se s nimi nedokáže adekvátně vypořádat, a tak dochází k postupnému vzniku zánětu.

Léčba

Někteří pacienti dávají přednost vyhnisání abscesu a následné dlouhé samovolné rekonvalescenci, která ale nemusí být vždy úspěšná. Vyhnisání abscesu totiž neznamená, že byl absces z těla odstraněn. Mohlo se stát, že se hnis dostal i do krve, kde by způsobil obrovské zdravotní problémy. Kromě vyhnisání se někteří lidé uchylují i k bylinkám a babským radám, jak na absces. Z bylinek se doporučuje popenec obecný, který je nutné nějakou dobu povařit, scedit, vylouhovat a udělat z něj obklad, který se na absces pravidelně přikládá. Jiné babské rady doporučují na kožní abscesy pokládat teplé obklady několikrát denně. Stejně tak se najdou zastánci cibulových obkladů, které spočívají v tom, že se cibule zhruba půl hodiny vaří ve vodě, následně se rozmačká a vloží se do kapesníku, který se přiloží na absces. Tento obklad by se měl měnit zhruba po čtyřech hodinách. Jisté je, že někdy tyto babské rady mohou slavit úspěch, ale pokud pacient nevidí žádné zlepšení, naopak se jeho stav horší, je nutné vyhledat odbornou pomoc. Všichni lékaři, chirurgové i dermatologové, se v případě abscesu uchylují k chirurgickému zákroku, kdy je absces rozříznut a jeho dutina je od hnisu vyčištěná. Obvykle se do rány navíc zavádějí drény, aby i následující hnis mohl volně odtékat a opět se v ráně netvořil. Součástí léčby bývají také antibiotika. U nich je obvykle potřeba zjistit, které bakterie absces způsobily, protože na některé abscesy způsobené stafylokoky klasická streptokoková antibiotika nezabírají.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Absces v podpaží

Stejně jako na ruce, tak i v podpaží mohou snadno vzniknout abscesy, které vzhledem k častým pohybům rukou bývají velmi bolestivé a je třeba se jich proto brzy zbavit, aby pacientovi příliš neznepříjemňovaly život. Opět se jedná o zasažení kůže, tedy o furunkly. Nezasahují tedy žádný orgán.

Příčiny

Stejně jako u ostatních kožních abscesů je i v tomto případě viníkem stafylokok, případně streptokok (ve výjimečných případech i plísně), který napadl tělo pacienta v důsledku oslabení jeho organismu a „vrhnul“ se na místo kůže, které bylo nějakým způsobem poraněné, oslabené. V případě abscesu v podpaží nahrává těmto bakteriím i fakt, že řada lidí v této oblasti těla zanedbává hygienu, která je pro zabránění vzniku abscesu velmi důležitá.

Léčba

Kožní abscesy se obvykle léčí chirurgicky. Jen v případě, že jsou příliš malé a nerozvinuté mohou zabrat samotná antibiotika bez nutnosti chirurgického zásahu. Často se ale pacientům stává, že se jim abscesy v tomto místě stále vrací. I na abscesy v podpaží se pro zmírnění bolesti (a v některých případech i odstranění abscesu) dají aplikovat teplé obklady, obklady z popence obecného, nebo z rozvařené cibule. Chirurgický zásah dá ale pacientovi jistotu, že místo abscesu bude od hnisu zcela vyčištěno a že zákrok zabrání tomu, aby se v daném místě hnis nadále vytvářel (pokud by to hrozilo, lékař na dané místo vloží drény, nebo hadičku, jíž může hnis vytékat ven a neusazuje se tak v podkoží pacienta). V rámci léčby je důležité respektovat nařízení lékaře, chodit na převazy a místo abscesu čistit až se svolením lékaře.

Absces v prsu

Tento kožní absces se projevuje obvykle u žen a bývá důsledkem zánětu prsu.

Příčiny

K abscesu v prsu dochází často u kojících žen, které zanedbaly péči o zánět v prsu, k němuž došlo v důsledku špatného vyprazdňování prsa při kojení, nebo kvůli dlouhé pauze mezi kojením (třeba při kojení v noci), vinu může ale nést i těšné oblečení v oblasti prsou. Všechny tyto vlivy mohou způsobit, že se v části prsa zadržuje mléko, které může vyvolat bakteriální zánět. Ten mohou způsobit ale i jiná poranění prsa, například popraskané bradavky. Kojící ženy jsou tedy vznikem abscesu v prsou velmi ohrožené.

Léčba

Nejlepší léčbou tohoto abscesu je hlavně prevence, postarat se, aby se zánět nerozvinul v absces. Kojící ženy toho mohou dosáhnout tak, že zlepší svou techniku vyprazdňování prsou (časté kojení, změny polohy při něm, odstříkávání odsávačkou), nebo teplými obklady, jemnými masážemi a dodržováním pitného režimu. Pokud ale již absces v prsu vznikl, je potřeba ho odstranit chirurgicky a zavést na místo drén, aby hnis mohl z prsu volně odtékat.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Absces v krku

Absces v krku vzniká obvykle v důsledku jiných onemocnění. Bakterie se do něj dostávají přes dýchací ústrojí (nos, ústa), ale i přes střední ucho. K abscesu krku se obvykle počítá i absces, který vznikl na mandlích.

Příčiny

Absces v krku může u pacienta vzniknout poté, co jeho tělo bylo oslabeno některým z těchto onemocnění: chřipka, spála, spalničky, SARS. Absces mandlí může kromě bakterií vyvolat i mechanické poranění sliznice ústní dutiny. Příčinou může být také chronická angína u pacienta. Absces v krku se obvykle projevuje horečkou, problémy s příjmem potravy, zhoršením mluvy, dýchání a polykání, bolestí v krku, ucpaným nosem, ale i zvýšeným sliněním. Krk může být začervenalý a na dotyk teplý. Pokud je absces již pokročilý, pojí se s těmito příznaky i nevolnost, zápach z úst, dehydratace, zvracení, ospalost, bolest hlavy a svalů, zvýšená unavenost a ztráta energie. Na pohled se pak již absces projevuje zvětšením lymfatických uzlin.

Léčba

Absces v krku, který je teprve na počátku, se dá „zaléčit“ antibiotiky, pokud je ale již rozvinut, je třeba se uchýlit k chirurgickému zákroku. Za rozvinutý absces v krku se považuje většinou absces, který je starší než čtyři dny. Při chirurgickém zákroku je do krku pacienta skalpelem vytvořena zhruba dvoucentimetrová rána, která je pak rozšířená zhruba na čtyři centimetry. Do rány se pak zavádí drény.

I u tohoto typu abscesu je důležitá prevence, která spočívá v dodržování hygieny ústní dutiny i celého těla, včasné léčby všech onemocnění krku, hltanu i angíny, ale i zubů, a dodržování správné životosprávy za účelem zvýšení imunity.

Absces na zadku

Absces se může vytvořit kdekoliv na lidském těle a výjimkou není ani pozadí, kde se může vytvořit na půlkách, ale i mezi nimi. Často se objevuje poblíž kostrče. Původ tohoto píštělu může být vrozený, ale i získaný. Častěji tento absces postihuje muže s hustým ochlupením. Na těle se projeví obvykle až kvůli podkožní infekci, kdy kůže začne praskat a hnis z dutinky vytéká.

Příčiny

Jako častá příčina se uvádí zarůstání chlupů pod kůži, často to postihuje i osoby, které hodně sedí, nebo jsou na štíru s hygienou a hodně se potí.

Léčba

Pokud se ještě nejedná o absces, mohou pacientovi pomoci antibiotika a časté oplachování teplou vodou. Pokud je absces již rozvinutý (obvykle nemoc provází horečky), je třeba místo rozříznout a zavést drén k odstranění hnisu. V některých případech se stává, že se absces stále vrací, a tak nakonec musí lékař zanícené místo celé vyříznout. V takovém případě trvá rekonvalescence i několik týdnů.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Absces konečníku

Pro tento typ abscesu se využívá i označení rektoanální, nebo periproktální. Dutinka se obvykle objevuje v okolí konečníku, řiti a řitního kanálu. Míst, kde může být absces uložený, v dané oblasti je hodně, může být v blízkosti sedací kosti, nebo za konečníkem, nebo pod vrstvou vystýlající řitní otvor, nebo mezi svaly svěrače. Rektoanální abscesy, které jsou povrchové, mohou pacientovi způsobovat velkou bolest.

Příčiny

Nejčastější příčinou tohoto abscesu bývají bakterie, které pronikly do tkání v okolí konečníku a vycházejí z prostoru mezi řitními svěrači. Na tomto abscesu se obvykle podílí více druhů bakterií, kromě stafylokoků, streptokoků se sem řadí i bakterie escherichia coli, či jiné mikroorganizmy, které se do této oblasti mohly dostat přímou cestou (poranění cizím předmětem), z infikovaného okolí, rozšířením z jiného ložiska infekce prostřednictvím krve, nebo putováním těchto bakterií z míst těla, kde se tyto bakterie běžně nacházejí. Na vzniku tohoto abscesu se také podílí snížená obranyschopnost, nedokrevnost daných tkání, hematom v dané oblasti, přítomnost cizího tělesa v těle pacienta.

Léčba

Pacient tento absces pozná podle nepříjemné anální a perianální bolesti zejména při konání velké potřeby, zvýšené teploty, celkové slabosti, ale i otoky na postiženém místě, začervenáním kůže a zvýšená teplota kůže nad hnisavým ložiskem, kde je také zvýšená citlivost a bolestivost. V případě rektoanálních abscesů, které se vyskytují hlouběji v tkáních, projevy jsou hlavně celkové, jako teploty, slabost, schvácenost, nemusí být u nich zevní otok. Absces v této oblasti může bakterie šířit infekci rychleji do okolí.

Rektoanální absces je třeba řešit včas, pacient a ani lékař by neměl čekat na to, kdy se u pacienta absces projeví navenek, v tu dobu totiž je obsah dutiny plný hnisu. Tento absces se řeší chirurgicky drenáží. Abscesovou dutinu je třeba otevřít, vytvořit z ní otvor na odtékání hnisu a dutinu poté proplachovat antiseptickými roztoky a zavést do ní drény. Drény se zavádí až v okamžiku, kdy je dutina od hnisu vyčištěna. Důležitou součástí léčby není jen samotný chirurgický zákrok, ale i následné převazy, při nichž je dutina i nadále proplachována antiseptickými roztoky. V řadě případů bývají také nasazována antibiotika na doléčení abscesu, ty mají hlavně význam v případech, kdy hrozí otrava krve, nebo u pacientů, kteří současně s abscesem mají i jiné onemocnění (například cukrovka, srdeční vady). Po odstranění abscesu se řada pacientů obává první stolice, lékaři proto pacientovi obvykle doporučují léky k jejímu změkčení. Zároveň se také provádí endosonografické vyšetření konečníku. Důsledkem komplikací této drenáže bývá vznik trvalého píštěle v této oblasti.

Absces v třísle

Příčiny

K abscesu třísla dochází často poté, co zaroste chloupek, nebo v případě nějakého jiného poranění na třísle. Abscesy v této oblasti také často způsobují bakterie, které sem byly přeneseny z oblasti končeníku, jedná se často o mikroorganismy, které se vyskytují ve stolici. Pro tyto bakterie je typické, že nepotřebují přístup ke kyslíku.

Léčba

Postup léčby je u tohoto abscesu stejný jako u jiných typů. Pacient se může pokusit zbavit nejprve abscesu sám pomocí různých obkladů, pokud by to ale nepomáhalo, absces by se zvětšoval, anebo byl i nadále bolestivý, je třeba vyhledat lékaře, který absces pravděpodobně nařízne a vyčistí od hnisu a zajistí, aby hnis mohl z dutiny i nadále vytékat. Pokud abscesová infekce nezasáhla celý organismus, tak se pacientovi po tomto zákroku uleví. Jestliže ale horečka a malátnost nadále pokračují, byl zasažen celý organismus a je třeba nasadit antibiotika, aby se pacient mohl vyléčit. Obvykle také lékař zkontroluje, že se absces nevytvořil ještě někde jinde v těle a že nedošlo k otravě krve.

Absces zubu

Absces se může objevit kdekoliv, o čem svědčí i jeho další typ, kterým je absces zubu.

Příčiny

Určitě nikdo nepochybuje o tom, že dutina ústní je plná různých druhů bakterií, virů, kvasinek. Mikroby se navíc neustále v ústech množí, vylučují kyseliny, které způsobují kazy zubů, krvácení a otékání dásní. A právě na nich často dochází k zánětu. Co se týká abscesu zubu, ve většině případů k němu dochází následkem infekce způsobené zubním kazem. Zub s kazem, nebo zub, u nějž byl zubní kaz špatně ošetřený, může být pro bakterie branou k dřeňové dutině. Obvykle se to projevuje zvýšenou citlivostí na studené a sladké nápoje a pokrmy, která nakonec přerůstá v častější pulzující bolest, jež se nedá pořádně utišit. Pokud se pacient vydá v takovémto stádiu k zubaři, měl by mu dentista při spravování zubu ošetřit i kořenové kanálky, aby se jimi nadále nemohly bakterie šířit dál do zubu. (Při kontrole by se měl zubař zaměřit hlavně na zuby s velkými zubními kazy, nebo již zaplombované zuby, zuby s korunkami, ale problematické mohou být i zuby, které vypadají bezproblémově, ale jsou po úrazu). Problém mohou způsobit i záněty zubního lůžka po extrakci zubu, ale i zuby moudrosti, které se těžce prořezávají. Pokud k tomu nedojde, mohou se dostat bakterie klidně až do čelistní kosti (toto stádium se pozná tak, že pacient cítí bolest při skusu). Při průniku bakterií dovnitř zubu může dojít ke vzniku zánětu, nebo může klidně infekce postupovat dál. V blízkosti zubu pak vzniká velmi bolestivý absces, u něhož se může v některých případech vyvalit hnis do úst, což pacientovi může přinést určitou úlevu. V případě ale, že k provalení nedojde, tak se hnis šíří dál do čelisti, nebo do oka, mozku, plic, ale může zasáhnout dokonce i srdce. Absces se projevuje nejen bolestí, ale často v dalším stádiu zasáhne i lymfatické uzliny, které jsou zvětšené a velmi bolestivé.

Léčba

Léčba abscesu, který způsobil zkažený zub, je stejná jako u všech ostatních typů abscesů. To znamená chirurgická. Zubař musí rozříznout stěnu abscesu a vypustit z něj hnis, dutinu abscesu řádně dezinfikovat a zavést do ní drény, aby hnis mohl i nadále volně vytékat. V některých případech může lékař k léčbě využít i antibiotika.

Absces v puse

Příčiny

Okoločelistní záněty i abscesy zasahují nejčastěji měkké části tváře a čelist. V čelisti jsou důsledkem špatného (nebo žádného) ošetření zkažených zubů. K abscesu ale může dojít i přenosem infekce z kůže, infikování kožních ran, v důsledku zlomeniny čelisti, ale i rozšířením abscesu z některého orgánu (například z mandlí). Do měkkých tkání v okolí čelisti se může dostat infekce přímo z různých poranění měkké tkáně, ale zdrojem můžou být i zuby s gangrenózní zubní dření, zhnisané cysty, záněty čelistní kosti i její zlomeniny, záněty patrových mandlí, hnisavé záněty kůže na obličeji, ale zhnisané lymfatické uzliny v důsledku infekčních nemocí. I zde má na vznik a rozvoj abscesu velký vliv zdravotní stav pacienta a jeho obranyschopnost. Vznik abscesu v dutině ústní provázejí různé příznaky, které mohou mít u pacientů různý rozsah (u jednoho bude výrazný otok, jiný bude trpět horečkou atd.). Mezi příznaky abscesu v dutině ústní (tedy i abscesu zubu) patří zarudnutí a otok daného místa, zvětšení a bolestivost spádových lymfatických uzlin, tepavá bolest, horečka, třesavka, ztížené otevírání úst (v případě oteklých žvýkacích svalů), uzavírání očních štěrbin (absces zubu v horní čelisti). Neléčený absces se může šířit do očnice, ale může způsobit i zánět mozku a mozkových blan, v krku může způsobit problémy s dýcháním, ale může se dostat i do mezihrudí a postihnout plíce, srdce, cévy, průdušnice, štítnou žlázu, lymfatické uzliny i jícen.

Léčba

Při podezření na absces obvykle využije lékař ultrazvuk, nebo rentgen

i magnetickou rezonanci. Zdrojem informací o abscesu mu ale může být vyšetření krve, či hnisu z rány. Stejně jako u ostatních zánětů, je i u tohoto důležité, v jakém stádiu pacient přijde k lékaři. Pokud absces teprve vzniká, může postačit „zaléčení“ antibiotiky, nebo ambulantní chirurgický zákrok. Pokud se ale jedná o závažnější formu abscesu, nebo o absces plně rozvinutý, přistupuje lékař zpravidla k hospitalizaci pacienta, při níž budou odstraněny příčiny zánětu. K zákroku obvykle dochází v nemocnicích, nebo klinikách se specializací na ústní, obličejovou a čelistní chirurgii. Pokud lékař zjistí, že příčinou abscesu je některý zub, musí vyčistit a vyplnit jeho kořenové kanálky, v dalším případě je možná extrakce daného zubu. Antibiotika se u tohoto abscesu nasazují i u závažnějších případů současně s chirurgickým zákrokem, při němž je absces naříznut (často se jedná o naříznutí jak v ústech, tak i na obličeji), je z něj vypouštěn hnis, následuje dezinfekce abscesové dutiny a drenáž. U závažných okoločelistních zánětů bývá pacient při zákroku pod celkovou narkózou. U méně závažných případů, které mohou být řešeny ambulantně, se volí lokální anestezie. Po zákroku je třeba respektovat doporučení lékaře, který často doporučuje na nějaké období tekutou stravu, dodržování pitného režimu, případně k antibiotikům doporučuje i léky na horečku a na bolest.

Absces Bartholiniho žlázy

Pod pojmem Bartholiniho žláza je myšlena velká předsíňová žláza, což je párová žláza nacházející se v oblasti ženských zevních pohlavních orgánů. Jedna tato žláza se nachází na levé straně a druhá na pravé straně pod poševním vchodem. Tyto žlázy mírně zvlhčují vulvu.

Příčiny

K abscesu této žlázy dochází v důsledku rozvinutí některého zánětu této žlázy. Zánět Bartoliniho žlázy se nazývá též bartholinitida a dochází k němu ucpáním vývodu žlázy (například v období těhotenství), nebo infekcí, která může být způsobená prostředím, ale i některou pohlavně přenosnou nemocí (bakterie jsou zaneseny z poševního vchodu – například chlamydie, streptokoky aj.). Zánět i absces této žlázy je lehce poznatelný, pokud se žlázou nejsou žádné problémy, tak se nedá nijak nahmatat, pokud jí ale sužuje zánět, tak se na vnitřní straně stydkého pysku vytvoří cysta plná hnisu, která může být velká i kolem několika cm. Okolí tohoto abscesu je zarudlé, oteklé, zduřelé a velmi bolestivé. Toto onemocnění může provázet i horečka a zvýšená unavenost.

Léčba

Zánět této žlázy, bývá velmi bolestivý. Lékaři obvykle na zánět předepisují sedací koupele (4 x denně po dobu 10 – 15 minut) obvykle v odvaru z heřmánku. Někteří lékaři předepisují také léčbu infračerveným zářením, které působí protizánětlivě. Pokud antibiotika a koupele, které jsou na tento zánět předepisována, nezaberou (případně žena nenavštívila lékaře), může zánět přerůst v absces, který musí být řešen již chirurgicky. Absces této žlázy se dá řešit několika různými operacemi. Nejčastějším typem je vnější drenáž, která slouží k vypuštění hnisu z abscesu. Tato operace se provádí pod lokální anestezií a je při ní proveden jeden malý řez. Součástí této léčby bývá pak zavedení antibiotik, aby nedošlo k zanícení rány. Pokud je absces rozsáhlejší, může být do rány zaveden katétr, aby mohl hnis volně vytékat. Katétr se v ráně ponechává několik týdnů, dokud buňky nevytvoří vlastní vývod hnisu. Podobně funguje i chirurgický zákrok, při němž je do žlázy zaveden Jacobiho prsten, což je úzký katétr, jehož konce procházejí skrz žlázu a na závěr jsou spojeny. I tento katétr zůstává v ráně několik týdnů, než se vytvoří vlastní vývod. V některých případech dochází k tomu, že se zánět neustále vrací, a tak je řešením úplné odstranění této žlázy. Tato operace samozřejmě probíhá pod celkovou anestezií. Při operaci je oblast stydkého pysku naříznuta a žlázu pak lékař oddělí od okolní tkáně. Operace to není nijak náročná a i léčba netrvá moc dlouho, delší je ale doporučovaný klidový režim (asi 6 týdnů). Žena by měla vyčkat se svým pohlavním životem až na dobu po kontrole u gynekologa. V nemocnici obvykle pacientka pobude tak dva dny.

Absces mozku

Pod pojmem absces mozku je myšlen zánětlivý proces uvnitř mozkové tkáně.

Příčiny

Zánět a potažmo absces se do mozku dostává obvykle přímo přes kost při chronických zánětech středního ucha i nosních dutin, nebo při otevřeném poranění lebky. Výjimkou není ani přenos zánětu krví ze zánětlivého ložiska kdekoliv jinde v těle. Stejně jako jiné abscesy i tento způsobují bakterie nejčastěji stafylokoků, streptokoků, meningokoků i pneumokoků (výjimečně může být příčinou i mykotická infekce). Absces mozku ale může zasáhnout i osoby, které mají sníženou imunitu, u nich bývají příčinou právě jejich zdravotní problémy. Absces mozku se u pacienta projevuje zpočátku náhlými bolestmi hlavy, zhoršeným viděním, točením hlavy, pocity nevolnosti, zvracením, i pískáním v uších. Obvykle pak následují pocity únavy, citlivost na zvuky a na světlo, horečka, poruchy vědomí. V dalším stádiu už jsou příznaky individuální a závisí na tom, kde v mozku se absces nachází. Absces tak může způsobit nejen psychické poruchy, ale i problémy s pohyblivostí, poruchy smyslů, pocity závratí atd.

Léčba

K diagnostice tohoto onemocnění obvykle lékař využívá různé zobrazovací techniky jako ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci. Součástí bývá neurologické vyšetření i vyšetření očním lékařem. Při zobrazení může dojít k záměně abscesu za mozkový nádor i hematom. K ujištění se, že se opravdu jedná o mozkový absces, slouží laboratorní testy. V případě, že se absces potvrdí, následuje nejčastěji chirurgický zákrok (pokud je absces na špatně přístupném místě nebo nerozvinutý, je možné se ho pokusit nejprve zbavit antibiotiky). Při operaci mozkového abscesu dochází k chirurgickému odstranění a punkci s odsátím.

Nitrobřišní abscesy

Jedná se o abscesy, které jsou uloženy v dutině břišní, podle jejich umístění se rozlišuje na abscesy: intraperitoneální (uvnitř dutiny břišní), retroperitoneální (vzadu za pobřišnicí), orgánové. V případě intraperitoneálních abscesů dochází k hromadění zánětlivých látek v oblasti pod bránicí (potíže: horečka, nechutenství, úbytek váhy, kašel, bolest na hrudníku, dušnost, bolest ramene, bolest břicha, problémy s vyprazdňováním), v pánvi v důsledku akutní apendicitidy, zánětu v malé pánvi, v důsledku akutního zánětu tlustého střeva (potíže horečka, bolest v podbřišku, průjmy, potíže při močení, zvýšený počet bílých krvinek), ale i inframesokolické abscesy: důsledek akutní apendicitidy (potíže: horečka, bolest v pravém podbřišku, uzávěr tenkého střeva), problémy s tlustým střevem (potíže: bolest v levém podbřišku, nechutenství, horečka, pocity na zvracení, útvar v levém podbřišku), mezikličkové abcesy (potíže: horečka, zvýšený počet bílých krvinek, bolestivost, vzedmutí břicha). Retroperitoneální abscesy vznikají v důsledku zánětlivých onemocnění orgánů břišní dutiny, hlavními příznaky jsou horečka, bolesti břicha, bolest v třísle, zvracení, úbytek hmotnosti, bolest v noze (kyčli, koleni), zvýšený počet bílých krvinek. Orgánové abscesy postihují slezinu, slinivku břišní a játra. Absces slinivky bývá v důsledku neléčení kteréhokoliv abscesu kdekoliv v těle, v takovém případě se ale neprojeví téměř žádné příznaky, pokud ale k abscesu slinivky došlo v důsledku poranění sleziny a zavlečení sem infekce krví, pak příznaky jsou horečka, bolest v levém boku, levé části hrudníku, v levém rameni, pohmatová citlivost pod levými žebry, na pohmat zvětšená slezina. K abscesu slinivky břišní dochází v důsledku komplikace akutního zánětu (akutní pankreatitidy), bakterie se sem dostávají krví. Příznaky jsou horečka, bolest břicha, zvracení, problémy s vyprazdňováním, na pohmat zvětšená slinivka, vyšší počet bílých krvinek. K abscesům na játrech obvykle dochází v důsledku bakteriální (zánět žlučovodů, záněty zažívacího traktu, poranění jater atd.), nebo parazitární infekce. Mezi příznaky patří horečka, nechutenství, pocit slabosti, úbytek hmotnosti, někdy jsou hmatatelná zvětšená játra, chudokrevnost, zvýšený počet bílých krvinek, zvýšená sedimentace, nevzdušná dolní část pravé plíce, zápal plic, zvýšen poloha pravé bránice.

Příčiny

Většina nitrobřišních abscesů vzniká v důsledku poranění nebo zánětu břišních orgánů, jejichž následkem bývá proděravění trávicí roury. Obvykle tyto abscesy způsobují bakterie pocházející ze střev (bakterie escherichia coli, bacteroides atd.) mezi projevy nitrobřišních abscesů patří horečka, větší množství bílých krvinek v krvi, zvýšená sedimentace, lokalizovaná bolest, případně i střevní neprůchodnost, nafouknutí břicha, nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy i zácpa.

Léčba

Při podezření na nitrobřišní absces lékař obvykle využije laboratorních testů a zobrazovacích metod. Pokud se nitrobřišní absces potvrdí, následuje vždy chirurgický zákrok, při němž se musí zavést do abscesu drén. K tomu dochází buď přímou operací, ale v dnešní době je i možnost zavést drén pomocí počítačové tomografie a ultrazvuku. Součástí léčby jsou dané dávky antibiotik.

Absces po injekci

Podávání některých léků formou injekce je velmi časté, protože se předpokládá vyšší účinek. Před aplikací injekce obvykle lékař (sestřička) pacienta poučí o tom, že místo vpichu může být po nějakou dobu zarudlé, nateklé nebo citlivé na dotek. V některých případech ale můžou tyto malé komplikace přerůst v injekční absces.

Příčiny

Příčin tohoto abscesu může být hodně, na straně pacienta se nejčastěji jedné o oslabenou imunitu, tělo napadené některým typem stafylokoků, ale absces může vyvolat i špatný postup zdravotnického personálu, který injekci aplikoval. Místo vpichu mohlo být například nedostatečně ošetřeno antiseptikem, jehla nemusela mít správnou délku, v případě, že se jedna o injekční absces u drogově závislých může být příčinou již dříve použitá injekční jehla. Pokud je místo vpichu bolestivé a oteklé i za dva dny od aplikace a pacient má vyšší teplotu, je pravděpodobné, že se mu v místě vpichu vytvořil absces.

Léčba

Pokud bolest a otok na místě vpichu nemizí a objevila se horečka, je vhodné navštívit lékaře, který místo zkontroluje a určí, jestli se na daném místě neobjevil absces. Doporučí pak vhodnou léčbu. Pokud se jedná jen o zánět a absces se ještě nedotvořil, nasadí antibiotika. Pokud již absces vznikl, je třeba provést malý chirurgický zákrok pod lokální anestezií, kdy lékař dané místo rozřízne, vyčistí od hnisu, vydezinfikuje a v případě nutnosti provede drenáž, která se odstraní až po úplném vyčištění od hnisu.

Autor: © Mgr. Jitka Musilovápřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Absces

 Patrik

Dobrý den po těle se mi udělali hnisavé a bolestivé pupínky, jsem občasný uživatel omamných látek, které užívám nitrožilně. Jak to mám léčit zasílám pár fotek děkuji za odpověď

Přiložený obrázek | Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět

Co odtéká drenem po operaci žlučníku a odkud

 danka

dotaz:co odtéká a odkud drenem po těžké operaci žlučníku :Jak dlouho to asi trvá:Děkuji

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

ČeskýPřehled

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS