Informace od profesionálů

MENU

  

OTOK

  

SVRAB

  

RAKOVINA

  

NEMOCI JAZYKA

  

Lék Kolchicin

 


Aktualizováno:

Zdraví

Kolchicin je prudce jedovatý alkaloid, původně izolovaný z ocúnu. Používá se v genetice pro umělé navození genomových mutací. V medicíně se využívá při léčbě záchvatů dny, familiární středomořské horečky (FMF), chronické myeloidní leukémie, funguje též jako antiuratikum.

Na co je lék Kolchicin

Kolchicin je lék, jehož účinnou látkou je sloučenina kolchicin. Lék je výborný především v léčbě akutní dny. Kolchicin je alkaloid získávaný z ocúnu podzimního. Sloučenina pomáhá tlumit tvorbu krystalků kyseliny močové v organismu a působí protizánětlivě u dnavého onemocnění. Podává se u akutního záchvatu dny k potlačení zánětu a k úlevě od nepříjemné bolesti. Kromě toho má lék efekt i v léčbě některých vracejících se forem zánětu osrdečníku.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jde Kolchicin koupit

Colchicum dispert se vyrábí jako tablety o síle 0,5 miligramu a při akutních obtížích se u dospělého obvykle podávají 1-2 tablety. Tato dávka může být opakována každé 2 hodiny do celkové denní dávky 8 miligramů. Při zánětech osrdečníku se lék podává v dávce 1 miligram denně po několik týdnů. Užívání léku bez doporučení lékaře je zakázáno, tudíž nelze tento lék koupit bez lékařského předpisu.

Cena COLCHICUM-DISPERT 0,5MG TBL OBD 50 je 559,74 Kč, lék je bez doplatku. Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

SPC

Zde můžete vidět SPC léku.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Příbalový leták

Co je přípravek Colchicum-Dispert a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Colchicum-Dispert je kolchicin, přirozený alkaloid z ocúnu podzimního. Colchicum-Dispert je lék s protizánětlivými účinky, který se užívá u následujících stavů:

 • akutní záchvat dny a prevence dnavých záchvatů u dospělých;
 • familiární středomořská horečka (dědičná nemoc s opakovanými záchvaty horečky, bolestmi a otoky kloubů, bolestmi břicha a zánětlivým postižením dalších orgánů);
 • perikarditida (zánět osrdečníku, tenké blány obalující srdce) a prevence opětovného výskytu perikarditidy;
 • Behcetova nemoc (chronické onemocnění projevující se zánětem cév v celém těle).

Při léčbě familiární středomořské horečky u dětí se Colchicum-Dispert používá k prevenci záchvatů a amyloidózy.

Léčba tímto přípravkem vyžaduje speciální intenzivní dohled lékaře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Colchicum-Dispert užívat

Neužívejte přípravek Colchicum-Dispert:

 • jestliže jste alergický(á) na kolchicin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku;
 • pokud máte závažné onemocnění ledvin nebo jater a užíváte současně léky, jako jsou klarithromycin, erythromycin, telithromycin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, aprepitant a verapamil nebo pijete větší množství grapefruitové šťávy;
 • jestliže užíváte cyklosporin;
 • pokud jste na dialýze.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Colchicum-Dispert se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • máte-li problémy se srdcem, ledvinami, játry nebo trávicím traktem;
 • pokud trpíte onemocněním krve.

Další léčivé přípravky a Colchicum-Dispert

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání jiných léků současně s přípravkem Colchicum-Dispert může ovlivnit jejich účinek. Můžete se vystavit vyššímu riziku nežádoucích účinků, především pokud trpíte poruchou ledvin, jestliže užíváte současně s přípravkem Colchicum-Dispert další léky, jako například cyklosporin, statiny (léky na snížení hladiny cholesterolu jako simvastatin, lovastatin), některé léky proti HIV, makrolidová antibiotika (erythromycin, klarithromycin) nebo digoxin. Cimetidin (přípravek k léčbě vředů) nebo nadměrná konzumace grapefruitové šťávy (1 000 ml/den) mohou zvýšit hladiny kolchicinu v krvi, což může být životu nebezpečné. Kolchicin také může narušit vstřebávání vitamínu B12. Bude tedy třeba, abyste zvýšil(a) příjem vitamínu B12, užíváte-li tablety kolchicinu ve vysokých dávkách nebo dlouhou dobu.

Užívání přípravku Colchicum-Dispert s jídlem a pitím

Obalené tablety se polykají v celku a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Při užívání přípravku Colchicum-Dispert se vyhněte nadměrné konzumaci grapefruitové šťávy (viz výše).

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství: Užívání léku Colchicum-Dispert se nedoporučuje těhotným ženám nebo těm, které se snaží otěhotnět.

Kojení: Kolchicin se dostává do mateřského mléka. Nežádoucí účinky na kojené dítě tedy nelze vyloučit. Během léčby tímto přípravkem se proto kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie o vlivu kolchicinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Podání léku však může způsobit závratě a tím ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se u vás závratě vyskytnou, vyvarujte se řízení a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Colchicum-Dispert

Colchicum-Dispert obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud vás lékař informoval o tom, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje azobarviva E 104 a E 124, která mohou u přecitlivělých pacientů vyvolat alergické reakce včetně záchvatu průduškového astmatu. Alergické reakce se objevují častěji u pacientů přecitlivělých na kyselinu acetylsalicylovou.

Jak se přípravek Colchicum-Dispert užívá

Vždy užívejte přípravek Colchium-Dispert přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku

Léčba akutního záchvatu dny

U dnavých záchvatů se užívají 2 obalené tablety a následně opakovaně, vždy s odstupem 1-2 hodin další 1-2 obalené tablety. Neužívejte více než 3-4 obalené tablety za 24 hodin. Poté můžete pokračovat s nízkou denní dávkou 1-2 tablety do odeznění bolesti.

Prevence záchvatů dny

Pro prevenci dalších dnavých záchvatů užívejte 1 tabletu jednou či dvakrát denně. Neužívejte více než 2 obalené tablety denně. S preventivní dávkou lze riziko dnavých záchvatů snížit po následující 3 měsíce.

Léčba familiární středomořské horečky (FMF)

Obvyklá počáteční dávka při léčbě FMF u dospělých je 2-3 obalené tablety denně. Dávka může být zvýšena na 2-4 obalené tablety denně. Jestliže se objeví nežádoucí účinky, není třeba léčbu přerušovat, ale dávku léku lze snížit do vymizení nežádoucích účinků nebo do doby, kdy budou lépe snášeny. Denní dávka se může podat jednorázově, což se všeobecně doporučuje, jestliže se neobjeví nežádoucí účinky, nebo se rozdělí na dvě denní dávky (ráno a večer).

Děti a dospívající

Kolchicin je potenciálně toxický, takže je důležité nepřekročit dávku předepsanou lékařem. U dětí s familiární středomořskou horečkou je doporučené dávkování na základě věku. Dávky do 1 mg/den se podávají v jedné denní dávce. Dávky vyšší než 1 mg/den se podávají rozděleně ve dvou denních dávkách.

Doporučené dávky:

 • děti do 5 let věku - 0,5 mg denně;
 • děti 5 až 10 let - 1 mg denně;
 • děti nad 10 let - 1,5 mg denně.

Dávka kolchicinu se může postupně zvyšovat v krocích po 0,25 mg, až do maximální dávky 2 mg denně. U případného zvýšení denní dávky je třeba pečlivě sledovat výskyt nežádoucích účinků.

Léčba perikarditidy

Doporučená počáteční dávka přípravku Colchicum-Dispert u akutní perikarditidy je 2-4 obalené tablety denně po dobu jednoho až dvou dnů. Za jeden nebo dva dny lze dávku snížit na 1-2 obalené tablety denně po dobu 6 měsíců. Při opětovném výskytu perikarditidy činí běžná dávka u dospělých 1-2 obalené tablety denně.

Behcetova nemoc

Doporučená dávka přípravku Colchicum-Dispert při Behcetově nemoci je 2-4 obalené tablety denně. Jestliže se objeví gastrointestinální nežádoucí účinky, ihned přípravek vysaďte. Jste-li starší osoba nebo máte-li problémy s ledvinami či játry, je možné užívat nižší dávku léku, kterou stanoví váš ošetřující lékař. Obalené tablety polykejte v celku (tablety nedělte a nelámejte) a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Colchicum-Dispert, než jste měl(a)

Pokud požijete větší množství léku Colchicum-Dispert, než vám bylo doporučeno, ihned kontaktujte svého lékaře. První příznaky předávkování se mohou objevit za 2-12 hodin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Colchicum-Dispert

Nezdvojnásobujte doporučenou dávku ve snaze kompenzovat zapomenutou tabletu. Váš lékař rozhodne, kdy je třeba další dávku léku Colchicum-Dispert užít. Konzultujte daný problém se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Colchicum-Dispert užívat

V případě dalších otázek ohledně užívání léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Colchicum-Dispert nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Celkově byly hlášeny následující nežádoucí účinky kolchicinu, které většinou odezněly po krátkodobém přerušení léčby nebo po snížení dávky kolchicinu.

Časté (u 1 z 10 až 1 ze 100 osob): pocit na zvracení, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti a křeče žaludku.

Méně časté (u 1 ze 100 až 1 z 1 000 osob): malátnost, onemocnění nervového systému (neuropatie), svalová slabost.

Vzácné (u 1 z 1 000 až 1 z 10 000 osob): útlum kostní dřeně - aplastická anémie (kostní dřeň není schopná produkovat krevní buňky), hemolytická anémie (krev nemá dostatek červených krvinek) - značný pokles bílých krvinek, takzvaných granulocytů (agranulocytóza), pokles počtu krevních destiček.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): alergická reakce - purpura (tečkovité krvácení do kůže), pálení kůže, padání vlasů a narušení tvorby nehtů, onemocnění svalů (myopatie), porucha funkce ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Colchicum-Dispert uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte jej při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Přípravek Colchicum-Dispert obsahuje léčivou látku Colchici extractum siccum normatum 0,52-2,42 mg (odpovídá Alcaloida ut Colchicinum 0,5 mg) v 1 obalené tabletě. Extrahováno dichlormetanem.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, mastek, kopovidon, kyselina stearová, magnesium-stearát, šelak, arabská klovatina, povidon 25, lehký oxid hořečnatý, makrogol 6000, sacharóza, oxid titaničitý (E171), sodná sůl karmelózy, hlinitý lak Ponceau 4R (E124), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), povidon, karnaubský vosk.

Jak přípravek Colchicum-Dispert vypadá a co obsahuje toto balení

Jde o červené lesklé obalené tablety v PVC/PVDC/Al blistru a krabičce.

Velikost balení: 20, 50 nebo 200 (4 x 50) obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20 

1020 Vídeň

Rakousko

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Macyrepřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskýPřehled

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS