Informace od profesionálů

MENU

  

OTOK

  

SVRAB

  

RAKOVINA

  

NEMOCI JAZYKA

  

Endiaron a alkohol

 


Aktualizováno:

Zdraví

Lék Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, ale i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Současně však neovlivňuje prospěšné mikroorganismy, které přirozeně žijí ve střevě. Přípravek Endiaron se používá u dospělých a dětí nad 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, dále při změnách rovnováhy střevní mikroflóry či při průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky.

Zkušenosti s Endiaronem

O Endiaronu dle recenzí

Endiaron by v domácí lékárničce neměl nikdy chybět. Pokud máte střevní obtíže, Endiaron spolehlivě zabírá. Nástup účinků je poměrně rychlý, ale oproti jiným agresivnějším práškům má Endiaron tu výhodu, že vám z dlouhodobého hlediska nenaruší zažívání, takže se nemusíte bát, že pokud si ho občas dáte, budete mít opačné problémy, než proti kterým má pomoci. Jestliže hodláte vyjet na dovolenou do rizikových oblastí, jako třeba do Egypta, tak se rozhodně doporučuje něco silnějšího, než je Endiaron, ale na cestách po Evropě je naprosto spolehlivý, skvěle léčí střevní problémy, utišuje bolest.

Při dodržení dávkování nezpůsobuje zácpu jako některé přípravky proti průjmu. V určitých případech na doporučení kožních lékařů pomáhá na úporné svědění kůže, které způsobují někteří střevní paraziti.

Užívá se jedna tableta při větších bolestech spojených s průjmem a vždy zafunguje velmi rychle.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Endiaron a alkohol

Při léčbě Endiaronem se vyhněte konzumaci alkoholu.

Účinná látka

Jedna potahovaná tableta obsahuje cloroxinum 250 mg. Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85 %, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol 300, hypromelóza, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Je Endiaron vhodný pro děti?

Lék Endiaron není určený pro děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg. Endiaron nesmí užívat ani těhotné a kojící ženy.

Za jak dlouho zabere

Většinou funguje podle přiloženého letáku, tedy opravdu velmi rychle. Pokud se zdravotní stav nebude zlepšovat ani po 3 dnech užívání, nebo pokud je zabarvení stolice zelené, navštivte lékaře, který vás vyšetří a rozhodne o dalším postupu.

Užívejte 3x denně 1 tabletu, pokud možno po jídle, a zapijte ji douškem tekutiny. Tabletu nekousejte ani nedrťte, ale polykejte ji vždy celou. Během léčby Endiaronem je nutné dodržovat dietní opatření. První den nejezte, druhý a třetí den jezte pouze suché pečivo, popřípadě mrkvovou polévku. Během léčby hodně pijte, vhodný je slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Přípravek Endiaron užívejte 2–3 dny, do optimalizace stolice. Pokud se během této doby příznaky nezlepší nebo se naopak zhorší, poraďte se s lékařem.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Cena

Zde můžete vidět cenu Endiaronu.

Příbalový leták

Endiaron 250 mg potahované tablety

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje účinnou látku cloroxinum: 250 mg

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Slabě hnědé potahované tablety čočkovitého tvaru.

KLINICKÉ ÚDAJE

Terapeutické indikace

Průjmy s pravděpodobnou infekční etiologií, pokud původce patří do spektra účinnosti kloroxinu, dále postantibiotické dysmikrobie, různé střevní poruchy, u nichž lze předpokládat porušené složení střevní mikrobiální flóry, amébová dyzenterie a giardióza.

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Endiaron ve formě potahovaných tablet je určen dospělým, dospívajícím a dětem s tělesnou hmotností nad 40 kg. Obvyklá dávka je 250 mg kloroxinu třikrát denně. Doba podávání je dána klinickým obrazem – u nespecifických průjmů 2 až 3 dny (do normalizace stolice), u amébové dyzenterie a giardiózy 7 až 10 dní. Tato doba nemá být překračována kvůli zvýšenému riziku nežádoucích účinků. Léčebnou kúru lze opakovat až po týdenní přestávce.

Způsob podání

Potahované tablety se polykají nerozkousané, nejlépe po jídle, zapíjejí se tekutinou.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Těžká porucha funkce jater či ledvin.

Přípravek není určen pro děti o tělesné hmotnosti 40 kg a nižší.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Speciální upozornění nejsou. Vzhledem k nízkému vstřebávání kloroxinu z gastrointestinálního traktu není zapotřebí při mírně snížené funkci jater a ledvin jeho dávkování redukovat.

Přípravek Endiaron obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorbcí nemají tento léčivý přípravek užívat.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly zaznamenány.

Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyla ověřena, proto se nedoporučuje podávat přípravek Endiaron v těhotenství a při kojení.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Endiaron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy – zřídka vzácná je žaludeční intolerance (nauzea, zvracení).

Poruchy nervového systému – vzácně vzácná je cefalea (bolest hlavy).

Poruchy kůže a podkožní tkáně – vzácně vzácný je lékový exantém.

Při dlouhodobém podávání jodových derivátů hydroxychinolinu byla popsána subakutní myelooptická neuropatie, po dichlorchinolinu (kloroxinu) popsána nebyla.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky.

Předávkování

Nebylo dosud popsáno, resorpce kloroxinu je nízká.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: střevní antiinfektiva

ATC kód: A07AX

Kloroxin má výrazné bakteriostatické, fungistatické a antiprotozoární vlastnosti. Spektrum jeho účinnosti zahrnuje streptokoky, stafylokoky, shigely, giardie, trichomonády. Proteus vulgaris, kvasinky a různé druhy plísní, vegetativní formy střevních améb. Nevyvolává rezistenci a normální střevní flóru neovlivňuje.

Farmakokinetické vlastnosti

Kloroxin se jen nepatrně resorbuje z trávicího ústrojí, kde jeho koncentrace zůstává vysoká.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost podávání přípravku byla doložena dlouhodobým používáním v klinické praxi.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85 %, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol 300, hypromelóza, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

3 roky

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Druh obalu a obsah balení

Blistr, krabička

Balení

10 potahovaných tablet

20 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Ben

odkaz na článek

. Endiaron a alkohol [online]. ČeskýPřehled.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskýPřehled

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS