Informace od profesionálů

MENU

  

OTOK

  

SVRAB

  

RAKOVINA

  

NEMOCI JAZYKA

  

Dorsiflex droga

 


Aktualizováno:

Zdraví

Dorsiflex obsahuje účinnou látku mephenoxalone a používá se na uvolnění svalů a jako mírné sedativum. Dorsiflex patří do skupiny léků s názvem anxiolytika - léky odstraňující úzkost (anxietu), psychickou tenzi a napětí, strach (fobie), trému apod.
Dorsiflex je návykový a stav se po ukončení léčby zhorší. Neměl by se používat u pacientů s porfyrií, což je porucha metabolismu červených krvinek. Dorsiflex je třeba užívat s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater, ledvin a dýchání. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát u pacientů s depresí, svalovou slabostí, u starších pacientů s oslabenými stavy a u pacientů s epilepsií. Mezi nežádoucí účinky patří ospalost, gastrointestinální příznaky, závratě, bolest hlavy, poruchy citlivosti, problémy s koordinací, paradoxní neklid, změny vidění, hypotenze, alergické reakce, dyskrazie (abnormální změna složení krve). Dorsiflex může interagovat s jinými léky a látkami působícími na centrální nervový systém, jako jsou: alkohol, barbituráty, hypnotika, opioidní analgetika. Dávkování u dospělých je 200 mg až 400 mg třikrát denně ústy.

Účinek

Dorsiflex je lék na uvolnění svalů. Dorsiflex je určen k léčbě torticollis (jednostranné svalové strnutí šíje), bolestivého syndromu krční páteře a k léčbě svalových spasmů (včetně spazmů spojených s frakturou). Dále se Dorsiflex používá k léčbě lumbaga, myalgií, svalových poranění, herniací vertebrálních disků a jiných dorsopatií. Přípravek se používá rovněž při léčbě artróz (spondylartróza, coxartróza) spojených se svalovými spasmy a také jako doplňkový lék při fyzikální terapii. Dorsiflex mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Dávkování

Dorsiflex dávkování pro dospělé

Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200 mg až 400 mg (1-2 tablety) třikrát denně.

V závažných případech je možné denní dávku zvýšit až na 2000 mg (8-10 tablet), která se podává rozděleně ve 3 až 4 dílčích dávkách.

Dorsiflex dávkování pro děti

Dospívající starší 15 let

Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) třikrát denně.

Děti a dospívající ve věku 8-15 let

Dětem a dospívajícím ve věku 8-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) třikrát denně.

Děti do 8 let

Bezpečnost a účinnost mefenoxalonu u dětí do 8 let nebyla dosud stanovena. Tento přípravek není určen pro děti do 8 let.

Starší pacienti

U starších pacientů je třeba při předepisování přípravku Dorsiflex dbát opatrnosti. U těchto pacientů je zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Způsob podání

Větší část denní dávky může být podávána na noc. Intervaly mezi jednotlivými dávkami mají být nejméně 6 hodin.

Dorsiflex se obvykle používá jen ke krátkodobé terapii v akutním stádiu obtíží.

Tablety se doporučuje užívat nejlépe během jídla nebo po jídle, případně je možné tabletu rozdrtit nebo nechat rozpadnout v malém množství vody nebo mléka a zapít uvedenou tekutinou.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Kontraindikace Dorsiflexu

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Dorsiflex.
 • Myastenia gravis;
 • Myastenický syndrom;
 • Těžší poruchy funkce jater;
 • Intoxikace alkoholem nebo léky tlumícími funkce CNS (benzodiazepiny, barbituráty aj.);
 • První trimestr těhotenství.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnosti je třeba u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin nebo poruchou funkce jater a u pacientů léčených kumarinovými antikoagulancii (například Warfarin). U těchto pacientů je zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku Dorsiflex starším pacientům. U těchto pacientů je taktéž zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Při současném podávání s látkami tlumícími centrální nervový systém (alkohol, sedativa, hypnotika, antidepresiva, antipsychotika, antihistaminika, některá analgetika a anestetika) může Dorsiflex ovlivňovat duševní a fyzické schopnosti pacienta.

Pacienty je třeba upozornit na negativní účinky současného užívání přípravku Dorsiflex s alkoholem nebo výše zmíněnými léky a varovat je před řízením motorových vozidel nebo ovládáním strojů.

Přípravek není určen pro děti mladší 8 let, vzhledem k nedostatku zkušeností s jeho podáváním v této věkové skupině.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Stejně jako jiné sedativní látky může mefenoxalon zesilovat účinek alkoholu, sedativ, hypnotik, antidepresiv, antipsychotik, antihistaminik a anestetik; proto se jejich současné užívání nedoporučuje.

Mefenoxalon také zesiluje účinek myorelaxancií a kumarinových antikoagulancií, například Warfarinu.

Současné podávání antihypertensiv může vést ke vzniku nebo prohloubení hypotenze, zároveň může dojít ke zvýraznění bradykardie při současném podávání beta-blokátorů.

Dorsiflex v těhotenství

Bezpečnost podávání mefenoxalonu během těhotenství nebyla stanovena. Mefenoxalon se proto nemá podávat během těhotenství, zejména v 1. trimestru. Pacientky je třeba upozornit, aby informovaly lékaře o svém plánovaném těhotenství nebo pokud otěhotní během léčby mefenoxalonem.

Dorsiflex při kojení

Bezpečnost podávání mefenoxalonu během kojení nebyla stanovena. Není známo, zda se mefenoxalon vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dorsiflex může ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.); tyto činnosti smí pacient vykonávat jen s výslovným souhlasem lékaře.

Pacienty je třeba informovat o negativním vlivu na pozornost, zejména ve vztahu k řízení motorových vozidel.

Vedlejší nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle třídy orgánových systémů a četnosti. Pro klasifikaci četností nežádoucích účinků byla použita následující konvence:

 • velmi časté (≥1/10)
 • časté (≥1/100 až <1/10)
 • méně časté (≥1/1000 až <1/100)
 • vzácné (≥1/10 000 až <1/1000)
 • velmi vzácné (<1/10 000)
 • není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Poruchy nervového systému

 • Časté: ospalost, snížení koncentrace nebo pozornosti
 • Méně časté: bolesti hlavy, závratě
 • Vzácné: ataxie

Poruchy ucha a labyrintu

 • Méně časté: tinnitus

Gastrointestinální poruchy

 • Méně časté: nauzea, pálení žáhy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 • Méně časté: alergické kožní reakce

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Předávkování

Nadměrné dávky přípravku Dorsiflex mohou způsobit ospalost a malátnost. V takových případech musí být dávka mefenoxalonu snížena.

Předávkování přípravkem Dorsiflex může vyvolat závratě, těžké poruchy vědomí, nevolnost, zvracení, povrchní dýchání nebo svalové křeče. V těchto případech je třeba co nejrychleji provést výplach žaludku.

Příbalový leták léku Dorsiflex

Příbalový leták k léku Dorsiflex je k dispozici na webových stránkách SÚKL, zde: Dorsiflex příbalový leták.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Dorsiflex bez předpisu

Účinky léku Dorsiflex jsou opravdu skvělé, když máte potřebu užít lék na uvolnění svalů. Bohužel tento lék je návykový a není tedy možné si ho naordinovat kdykoliv se nám zachce. Jeho výdej je vázán jen lékařský předpis, který může vystavit kterýkoliv lékař. Stačí zavolat svému praktickému lékaři a požádat ho o zaslání elektronického předpisu na mobilní telefon a lék bez problémů pak dostanete v kterékoli lékárně, například v lékárnách Dr Max.

Cena

Dorsiflex není drahý lék. Zdravotní pojišťovna přispívá na jeho úhradu zhruba třetinu a dvě třetiny hradí pacient. Současná cena doplatku u tohoto léku je cca 55 Kč za 30 tablet.

odkaz na článek

. Dorsiflex droga [online]. ČeskýPřehled.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

ČeskýPřehled

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS