Informace od profesionálů

MENU

  

OTOK

  

SVRAB

  

RAKOVINA

  

NEMOCI JAZYKA

  

Mast na zánět ramene

 


Aktualizováno:

Zdraví

Ramenní kloub patří mezi naše velké klouby. Správně fungující ramenní kloub je nutný pro každého z nás. Nesnažte se však tento neduh řešit bez lékařské pomoci. Řada lidí chodí s bolavými zády, klouby a svaly k masérům, domácím léčitelům a chiropraktikům. Teprve až když jim tato léčba nepomáhá, obrací se často s ještě horším zdravotním stavem na lékaře. Vhodná je léčba protizánětlivými mastmi nebo gely.

Mast

Mezi nejvyhledávanější přípravky na bolest a zánět pohybového ústrojí patří Dolgit.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Dolgit krém drm.crm.1x150 g

Dolgit krém přináší úlevu od bolesti pohybového ústrojí. Vhodný je po úrazech, u akutních či chronických obtíží. Léčí otoky i záněty.

Dolgit krém je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému. Je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu, při sportu nebo při nehodách. Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých chorobných stavů pohybového ústrojí, tedy zánětlivých revmatických onemocnění kloubů, onemocnění páteře, otoků nebo zánětů měkkých tkání přiléhajících ke kloubům, například tíhových váčků (burs), šlach, šlachových pochev, vazů a kloubních pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu (lumbagu) a při bolestech spojených s degenerativním onemocněním kloubů (artróza).

Přípravek je rychle absorbován kůží a působí v postižené tkáni. K účinku dochází již za půl hodiny po nanesení krému.

Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu. Při kombinované léčbě tabletami a krémem se vždy poraďte s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.

Režim výdeje: Přípravek je vlně prodejný a určený k zevnímu použití.

Příbalový leták

Složení

5 g ibuprofenu ve 100 g krému.

Léková forma

Jde o homogenní bílý až krémově zbarvený měkký krém (emulze typu olej ve vodě).

Klinické údaje

Terapeutické indikace:

  • Dolgit krém je určen k zevní lokální léčbě akutních či chronických bolestivých a zánětlivých stavů pohybového ústrojí. Používá se při bolestech spojených s artrózou, u lokalizovaných forem artritid, mimokloubního revmatismu (například burzitidy, tendinitidy, tendovaginitidy, entezopatie, kapsulitidy) včetně periarthropathia humeroscapularis a dále u vertebrogenních algických syndromů včetně lumbaga. Dále u poranění pohybového ústrojí při sportu nebo při nehodách, jako je kontuze, luxace, distorze.
  • Dolgit krém může být používán jako podpůrná léčba současně s perorálními přípravky s obsahem ibuprofenu.

Dávkování a způsob podání

Přípravek je určen pro dospělé včetně starších pacientů a mladistvých od 14 let.

Obvykle se nanáší 3–4x denně na postižené místo 4–10 cm dlouhý proužek krému (odpovídá 80–200 mg ibuprofenu), který se lehce vtírá do kůže. Průnik do tkáně je možné podpořit také použitím okluzivního obvazu. Průnik je možno účinně podpořit rovněž použitím iontoforézy. Dolgit krém se nanese na katodu (zápornou elektrodu). Intenzita proudu by měla být 0,1–0,5 mA na 5 cm2 povrchu elektrody. Iontoforetické podání by mělo trvat přibližně 15 minut.

Po každé aplikaci by si pacient měl umýt ruce, pokud nejsou místem léčby.

Kontraindikace

Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na ibuprofen a jiné protizánětlivé látky (nesteroidní protizánětlivé látky – NSAIDs), které v minulosti vyvolaly záchvaty astmatu, kopřivku nebo rýmu.

Dále nesmí být používán při přecitlivělosti na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Dolgit krém nesmí být použit na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění), na sliznice a do očí.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pokud je Dolgit krém používán jako podpůrná léčba současně s perorálními přípravky s obsahem ibuprofenu, je nutné vzít toto v úvahu v souvislosti s celkovou dávkou užívaného ibuprofenu. Terapie perorálními NSAIDs, včetně ibuprofenu, může být někdy spojena s poškozením funkce ledvin, exacerbací peptického vředu a může vyvolat alergickou bronchiální reakci u vnímavých jedinců. I když je systémová absorpce lokálně podávaného ibuprofenu nižší než při podání ústy, tyto komplikace se mohou teoreticky objevit.

Přípravek není vhodný k terapii dětí a mladistvých do 14 let.

Přípravek obsahuje propylenglykol, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění kůže.

Přípravek obsahuje sodnou sůl methylparabenu, která může způsobit alergické reakce.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce nejsou při zevní aplikaci známé. Nedoporučuje se současná aplikace jiných lokálně působících látek na stejné místo. Interakce s jinými systémově podávanými léky jsou vzhledem k nízké plazmatické hladině ibuprofenu při zevní aplikaci Dolgit krému nepravděpodobné.

Těhotenství a kojení

Těhotenství: ibuprofen se vstřebává z krému do systémového oběhu minimálně. I když se teratogenní účinky během experimentů na zvířatech nevyskytly, doporučuje se nepoužívat Dolgit krém dlouhodobě a na velké plochy kůže během prvních šesti měsíců těhotenství. Lze jej použít krátkodobě a v opodstatněných indikacích. Dolgit krém nemá být použit v posledním trimestru těhotenství vzhledem k možnosti ovlivnění průběhu porodu a nebezpečí zvýšeného krvácení. Výjimečně může být vlivem ibuprofenu začátek porodu opožděn a celková doba porodu prodloužena.

Kojení: ibuprofen přechází do mateřského mléka ve velmi malém množství a dosahuje nízkých koncentrací, je tedy velmi nepravděpodobné, že by nepříznivě ovlivnil kojence. Přípravek lze užívat krátkodobě v opodstatněných indikacích.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá vliv na snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a na obsluhu strojů.

Nežádoucí účinky

Dolgit krém je při použití na kůži obvykle dobře snášen, při lokálním použití ibuprofenu se nežádoucí účinky vyskytují jen zřídka.

Méně časté (1/1000 až <1/100): erytém, pruritus, kopřivka či suchost kůže v místě aplikace.

Velmi vzácné (<1/10 000): u disponovaných osob může dojít k rozvoji alergické reakce ve formě dušnosti vyvolané bronchospasmem.

Předávkování

Předávkování při lokální aplikaci je nepravděpodobné. Dlouhodobé a nadměrné používání přípravku může u citlivých osob zvýšit systémovou absorpci a způsobit lokální kožní reakci jako erytém, ekzém; v takovém případě je třeba terapii přerušit. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Zvracení je vhodné podpořit nebo vyvolat.

Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: řadí se mezi nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci ATC (kód: MO2AA13).

Ibuprofen je derivát kyseliny propionové s analgetickým, antipyretickým a protizánětlivým účinkem. Protizánětlivý účinek je dán inhibicí cyklooxygenázy s následnou inhibicí biosyntézy prostaglandinů. Ibuprofen zmírňuje projevy zánětu pomocí snížení uvolňování mediátorů zánětu z granulocytů, bazofilů a žírných buněk. Ibuprofen snižuje citlivost cév vůči bradykininu a histaminu, ovlivňuje produkci lymfokinů v T-lymfocytech a potlačuje vazodilataci. Tlumí též agregaci trombocytů. Dolgit krém je určen k lokálnímu použití.

Farmakokinetické vlastnosti

Krém k zevní aplikaci umožňuje rychlý průnik léčivé látky kůží a tím dosažení vysoké, terapeuticky odpovídající lokální koncentrace v měkkých tkáních ležících pod místem aplikace. Ibuprofen proniká z Dolgit krému bezprostředně kůží až do hlubokých vrstev tkáně, do kloubů a do synoviální tekutiny a objevuje se tam v terapeuticky účinných koncentracích. V plazmě byla po místním užití Dolgit krému zjištěna jen nepatrná množství léčivé látky. Ze srovnávacích studií (perorální a lokální použití ibuprofenu) je zřejmá perkutánní absorpce ibuprofenu z Dolgit krému kolem 5 %. Účinek nastupuje po 30 minutách a trvá několik hodin. Biotransformace ibuprofenu po perkutánní aplikaci je stejná jako po perorálním podání. Ibuprofen je biotransformován v játrech a vylučován ledvinami.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Subchronická toxicita potvrzuje, že lokálně aplikovaný ibuprofen je velmi dobře tolerován jak lokálně, tak gastrointestinálním traktem. Lokální zarudnutí v místě aplikace (pokud se vytvoří) je jen mírné a rovněž nebyly prokázány žádné známky slizničních lézí nebo ulcerogenních účinků v gastrointestinálním traktu. Při posuzování slizniční tolerance bylo zjištěno, že ibuprofen způsobuje akutní, ale reverzibilní iritační reakce očí a sliznic. Akutní toxicita LD50 u myši je při perorálním podání 800 mg/kg a při intraperitoneálním podání 320 mg/kg. LD50 u potkana je při perorálním podání 1 600 mg/kg a při subkutánním podání 1 300 mg/kg.

Teratogenní a embryotoxické účinky nejsou známy.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Farmaceutické údaje

Seznam pomocných látek

Střední nasycené triacylglyceroly, glycerol-monostearát, makrogol-30-stearát, makrogol-100-stearát, propylenglykol, sodná sůl methylparabenu, čištěná voda, xanthanová klovatina, levandulová silice, silice květu citroníku pomerančového hořkého.

Inkompatibility

Dolgit krém se nedoporučuje ředit nebo míchat s jiným gelovým či masťovým základem.

Doba použitelnosti

Přípravek je použitelný 3 roky, po otevření 12 týdnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Druh obalu a velikost balení

Zapečetěná hliníková tuba s PE šroubovacím uzávěrem, krabička.

Velikost balení: 50 g, 100 g a 150 g.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Držitel rozhodnutí o registraci

Dolorgiet GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke Straße 1

53757 Sankt Augustin

Německo

Dostupná balení

DOLGIT 50MG/G GEL 50G

  • Průměrná aktuální cena v lékárně je 87,90 Kč.
DOLGIT 50MG/G CRM 100G
  • Průměrná aktuální cena v lékárně je 151,41 Kč.
DOLGIT 50MG/G CRM 50G
  • Průměrná aktuální cena v lékárně je 88,59 Kč.
DOLGIT 50MG/G GEL 150G
  • Průměrná aktuální cena v lékárně je 247,57 Kč.
DOLGIT 50MG/G CRM 150G
  • Průměrná aktuální cena v lékárně je 231,55 Kč.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Bogdan

odkaz na článek

. Mast na zánět ramene [online]. ČeskýPřehled.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

Další články k tématu cerna mast na zanet

ČeskýPřehled

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS